Historik

Kangos Folketshusförening är en ideell organisation som äger och förvaltar Kangos Minihotell och Allhuset.
Föreningen i dess nuvarande skepnad bildades 1987, som en del i ett större projekt med målsättningen att skapa tillväxt och utveckling i byn.
Stora delar av byns befolkning stod bakom arbetet med att skapa ett så kallat allaktivitetshus eftersom samlingslokaler saknades i byn. Skolans gymnastiksal var i mycket dåligt skick så det blev en högprioriterad fråga.
Parallellt med detta arbete gjordes stora ideella insatser med att starta Norrbottens första fristående skola. Kangos Kultur och Ekologiskola, som också ägs av byborna, startades 1993 och året efter stod Allhuset färdigt.

Kangos har på många sätt varit en föregångare genom årens lopp med att visa att man med ideella krafter kan åstadkomma väldigt mycket. Allt ifrån att bygga ett väldigt omfattande och unikt hembygdsområde, en egen kyrka, till ett fantastiskt fritidsområde med bland annat dansbana och utomhuspool.
Tillväxtprojektet som startades i slutet av 1980 talet rönte stort intresse med otaliga studiebesök från när och fjärran.

Allhuset innehåller idag en idrottshall, ett gym, ett cafe och alltså ett minihotell.
Under 11 års tid drevs ett sjukhem av kommunen i dessa lokaler, som innebar ett stort antal arbetstillfällen till byn.
Efter nedläggningen skedde drastiska ekonomiska försämringar som många ideellt arbetande människor i föreningens styrelser fått arbeta med sedan dess.

Vi har stora utmaningar framöver med en byggnad som i år fyller 30 år och som hela tiden kräver mer och dyrare reparationer och underhåll.
Vi har inga stöd att räkna med från det ”allmänna” dvs. kommun och stat utan måste hela tiden vara kostnadsmedvetna och arbeta framåtsträvande för att öka på intäkterna. Hyror är det absolut viktigaste intäktskällorna för oss, därför har vi tagit beslutet att lägga det mesta arbetet på att utveckla denna del.
Allt arbete görs helt ideellt och vi ser gärna att vi blir fler som drar sitt strå till stacken!

Om du kan tänka dig att hjälpa till med något i föreningen så är vi väldigt tacksamma.
Vi behöver allt från städhjälp till målare, snickare, andra hantverkare etc.

Ta kontakt med någon av oss i styrelsen om du känner att du vill hjälpa till.

Styrelsen för Kangos Folketshusförening 2024
Göran Mörtlund, Christina Rova, Kerstin Kruukka, Kurt Eriksson, Ulla-Britt Väisänen, Mats Ojanlatva, Christer Brodin.